Ban lãnh đạo

Updated :

15/11/2017

Visited : 2171

*Hội đồng quản trị:

Ông Đỗ Đình Thắng        
- Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ông Bùi Văn Long  
- Ủy viên
Bà Bùi Thị Kim Nhung
- Ủy viên
Ông Mã Xuân Minh
- Ủy viên
Ông Đoàn Quang Hưng        
- Ủy viên 

*Ban điều hành:

Ông Bùi Văn Long            
 - Tổng Giám đốc
Bà Bùi Thị Kim Nhung  
 - Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Ngọc Tú - Trưởng phòng TCKT
Bà Trần Thị Thanh Hòa 
 - Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp
Ông Tống Ngọc Tuấn 
 - Giám đốc Trung tâm dịch vụ vân tải
Ông Trịnh Quang Huy - Giám đốc chi nhánh Hải phòng
Ông Đoàn Quang Hưng  
 - Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
Ông Trần Đình Thái
 - GIám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh


Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex