Chính sách - chất lượng

Updated :

22/10/2016

Visited : 1820

 

Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại VITRANIMEX xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Cam kết tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Với khẩu hiệu hành động “Nếu bạn cần, có VITRANIMEX luôn sẵn sàng”.

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex