Báo cáo ban kiểm soát

Updated :

08/11/2019

Visited : 384

Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông báo cáo ban kiểm soát

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:
Bao cao BKS2019.pdf

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex