THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, giải phóng miền nam và quốc tế lao động
THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, giải phóng miền nam và quốc tế lao động

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, giải phóng miền nam và quốc tế lao động

THÔNG BÁO: V/v nghỉ tết âm lịch 2019
THÔNG BÁO: V/v nghỉ tết âm lịch 2019

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ tết âm lịch 2019

THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019
THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019

Chương trình đào tạo lái xe an toàn 4 A - Các nước ASEAN
Chương trình đào tạo lái xe an toàn 4 A - Các nước ASEAN

Ngày 19/8/2018, công ty đã tổ chức “ Chương trình Đào tạo lái xe an toàn 4A- Các nước Asean”  tại khu vực Hà nội

THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao Động
THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao Động

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao Động

12

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex