Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 3 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 3 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 3 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 2 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 2 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 2 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 1 năm 2020
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 1 năm 2020

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 1 năm 2020

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 9 năm 2019
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 9 năm 2019

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 9 năm 2019

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2019
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2019

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 8 năm 2019

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex