Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 10 năm 2018
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 10 năm 2018

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 10 năm 2018

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 9 năm 2018
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 9 năm 2018

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 9 năm 2018

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2018
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 8 năm 2018

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 8 năm 2018

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 7 năm 2018
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 7 năm 2018

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 7 năm 2018

Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 6 năm 2018
Danh sách cán bộ nhân viên sinh nhật tháng 6 năm 2018

Thay mặt công ty, Tổng giám đốc xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sinh nhật tháng 6 năm 2018

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex