THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao Động
THÔNG BÁO: V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao Động

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao Động

THÔNG BÁO: V/v nghỉ tết âm lịch 2018
THÔNG BÁO: V/v nghỉ tết âm lịch 2018

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ tết âm lịch 2018

Logistics Việt Nam đã nghèo còn bị
Logistics Việt Nam đã nghèo còn bị 'chèn ép'

Nhìn nhận thực tế cho thấy ngành logistics Việt Nam còn chậm phát triển, tuy số lượng doanh nghiệp tăng lên nhưng quy mô chất lượng chưa tương xứng.

THÔNG BÁO: V/v nghỉ tết dương lịch 2018
THÔNG BÁO: V/v nghỉ tết dương lịch 2018

Công ty cổ phần vận tải và thương mại Vitranimex thông báo nghỉ tết dương lịch 2018

Ngành logistics siêu lợi nhuận đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam
Ngành logistics siêu lợi nhuận đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam

Đại biểu Quốc hội cho rằng, logistics được coi là ngành siêu lợi nhuận, nhưng nhiều năm bị bỏ ngỏ ở Việt Nam.

123

Đối tác - Khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

© Copyright 2016

vitranimex